Koor The Balance 

Welkom op de site van Koor The Balance.


Als voorzitter van koor the Balance heb ik de twijfelachtige eer u te mogen vertellen dat wij, na bijna vijftig jaar samen zingen, besloten hebben na de kerst niet meer door te gaan als koor. Aan het eind van een lange, hete zomer is het bestuur bij elkaar geweest om de twijfels die er al voor de zomerstop waren over de toekomst van ons zeer dierbare koor te bespreken. Vervolgens hebben wij gemeend alle koorleden te moeten raadplegen en twee opties voor te leggen: Per direct stoppen, wetende dat wij in januari ons vijftig jarig bestaan zouden vieren, of doorgaan met volle inzet en energie tot en met de kerst en hiervan een waardige afsluiting maken. Zoals uit het begin van dit stukje blijkt, is gelukkig unaniem voor de tweede optie gekozen. Niemand wilde dat ons koor, met zo’n prachtige historie, als een nachtkaars uit zou gaan. Voor buitenstaanders komt dit besluit waarschijnlijk als een verrassing en ook enkele koorleden schrokken van deze rigoureuze beslissing. Natuurlijk hebben wij de afgelopen jaren geweldige muzikale hoogtepuntjes gekend. En kwam alles, ondanks stevige stress tijdens de aanloop naar concerten, natuurlijk wel weer op z’n pootjes terecht. Echter, het koor is gewoonweg niet stabiel genoeg om in de toekomst dit soort optredens te kunnen blijven doen. Met nu nog drie, maar straks nog maar twee mannen, zijn we te kwetsbaar. Gelukkig zijn we in staat om de nu nog resterende repetities fijn met elkaar te oefenen, om er op kerstavond nog één keer een mooie viering van te maken.

U zult begrijpen dat deze moeilijke beslissing voor iedereen zeer gemengde gevoelens met zich meebrengt. We hebben nogal een verleden met elkaar! Lief en leed is tientallen jaren met elkaar gedeeld, we hebben gezamenlijk de spanning mogen ervaren van uit het hoofd zingen tijdens een concert, de voldoening als het dan toch weer gelukt was, de druk van beoordeeld worden door een echte jury tijdens festivals, maar ook de ontspanning van koorweekenden, etentjes, uitstapjes, waardoor we het als koor ook zo lang hebben volgehouden.


We hopen dat we iedereen die ons de afgelopen jaren een beetje gevolgd heeft op kerstavond mogen ontmoeten in de Lucaskerk. Samen met Kees Koeleman gaan we er een mooie kerstviering van maken. We zullen al om half 10 beginnen met zingen, in de kerk. Om 10 uur begint de viering en natuurlijk is er na afloop gelegenheid om elkaar een zalig kerstfeest te wensen en nog wat na te praten. Wij hebben in ieder geval veel zin om er nog iets moois van te maken!


Rob Royen, voorzitter koor The Balance